Норми комплектування засобами захисту

Найменування засобів захисту Кількість
Розподільні пристрої напругою понад 1000 В
Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) 2 шт. на кожний клас напруг
Покажчик напруги 2 шт. на кожний клас напруг
Ізолювальні кліщі (за відсутності універсальної штанги) 1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)
Діелектричні рукавички Не менше 2 пар
Діелектричне взуття (для ВРУ) 1 пара
Переносні заземлення Не менше 2 шт. на кожний клас напруг
Захисні огородження (щити) Не менше 2 шт.
Плакати і знаки безпеки (переносні) За місцевими умовами експлуатації обладнання (далі — за місцевими умовами)
Захисні окуляри 2 пари
Електроустановки напругою 330 кВ і більше
Індивідуальні екранувальні комплекти одягу За місцевими умовами
Екранувальні пристрої За місцевими умовами
Розподільні пристрої напругою до 1000 В
Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) За місцевими умовами
Покажчик напруги 2 шт.
Ізолювальні кліщі 1 шт.
Діелектричні рукавички 2 пари
Діелектричні калоші 2 пари
Діелектричний килим або ізолювальна підставка За місцевими умовами
Захисні огородження, ізолювальні накладки, переносні плакати і знаки безпеки За місцевими умовами
Захисні окуляри 1 пара
Переносні заземлення За місцевими умовами
Трансформаторні підстанції і розподільні пункти розподільних електромереж напругою від 6 до 20 кВ (крім комплектних трансформаторних підстанцій (КТП), комплектного розподільного устаткування для експлуатації просто неба і щоглових підстанцій)
Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна) 1 шт.
Діелектричний килим або ізолювальна підставка За місцевими умовами
Щити і пульти керування електростанцій і підстанцій, приміщення чергових електромонтерів
Покажчики напруги 1 шт. на кожний клас напруг понад 1000 В і 2 шт. на напругу до 1000 В
Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсутності універсальної штанги) 1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)
Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В 1 шт.
Електровимірювальні кліщі За місцевими умовами
Діелектричні рукавички 2 пари
Діелектричне взуття 2 пари
Інструмент з ізолювальними рукоятками 1 комплект
Переносні заземлення За місцевими умовами
Діелектричні килими та ізолювальні накладки За місцевими умовами
Плакати і знаки безпеки (переносні) За місцевими умовами
Захисні каски 1 шт. на кожного працівника
Респіратори 2 шт.
Захисні окуляри 2 пари
Оперативно-виїзні бригади, які обслуговують підстанції і розподільні мережі
Ізолювальні штанги (оперативні або універсальні) 1 шт. на кожний клас напруг
Покажчики напруги до 1000 В і більше 2 шт. на кожний клас напруг
Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсут ності універсальної штанги) 1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)
Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В За місцевими умовами
Діелектричні рукавички Не менше 3 пар
Діелектричне взуття (для ВРУ) 2 пари
Інструмент з ізолювальними рукоятками 1 комплект
Електровимірювальні кліщі на напругу до 1000 В і більше За місцевими умовами
Переносні заземлення За місцевими умовами, але не менше 2 ш г.
Діелектричні килими та ізолювальні накладки За місцевими умовами
Захисні окуляри 2 пари
Плакати і знаки безпеки (переносні) За місцевими умовами
Покажчики напруги для фазування За місцевими умовами
Респіратори За місцевими умовами
Захисні каски По 1 шт. на кожного працівника
Запобіжний монтерський пояс За місцевими умовами
Бригада експлуатаційного обслуговування підстанцій, повітряних і кабельних ліній електропередавання
Ізолювальні штанги (оперативні або універсальні, вимірювальні) По 1 шт. на кожний клас напруг
Покажчик напруги понад 1000 В 1 шт.
Покажчик напруги до 1000 В 2 шт.
Переносні заземлення За місцевими умовами
Покажчик напруги для фазування За місцевими умовами
Діелектричні рукавички 4 пари
Діелектричне взуття 1 пара
Запобіжні монтерські пояси і страхувальні канати За місцевими умовами
Захисні окуляри 2 пари
Захисний щиток електрозварника За місцевими умовами
Інструмент з ізолювальними рукоятками 2 комплекти
Діелектричні килими та ізолювальні накладки За місцевими умовами
Плакати і знаки безпеки (переносні) За місцевими умовами
Респіратори За місцевими умовами
Захисні каски 1 шт. на кожного працівника
Пересувні високовольтні лабораторії
Покажчик напруги понад 1000 В По 1 шт. на кожний клас напруг
Ізолювальна штанга (оперативна) По 1 шт. на кожний клас напруг
Діелектричні рукавички 2 пари
Діелектричне взуття 1 пара
Комплект плакатів безпеки 1 комплект
Комплект універсальних пристроїв для кабельних мереж 1 комплект
Захисні каски По 1 шт. на кожного члена бригади

Примітка 1. Норми комплектування є мінімальними і обов'язковими. Головним інженерам надається право залежно від місцевих умов (компоновки і напруги електроустановок, сфери обслуговування оперативних і ремонтних працівників і їхньої кількості в зміні або бригаді та ін.) збільшувати їхню кількість і доповнювати номенклатуру.

Примітка 2. У разі розміщення обладнання РУ однієї напруги (до 1000 В і більше) на різних поверхах або в кількох приміщеннях, що відокремлені між собою дверима або іншими приміщеннями, зазначена кількість засобів захисту належить до всього РУ в цілому.

Примітка 3. Якщо кількість РУ однієї напруги не більше чотирьох і ці РУ розміщені в межах однієї будівлі (електростанції, цеху підприємства) і обслуговуються тими самими працівника­ми, то вони можуть забезпечуватись одним комплектом захисних засобів (за винятком захисних огороджень та переносних заземлень).

Примітка 4. Щоглові підстанції, КТП і комплектне розподільне устаткування для експлуа­тації просто неба комплектують засобами захисту згідно з місцевими умовами.